KdMax Archiline

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY – JAKI PROGRAM DLA PROJEKTANTA?

Projektowanie i tworzenie koncepcji dla budynków użytkowych, które w późniejszym czasie będą spełniały funkcje mieszkalne, czy też służyły będą za pomieszczenia biurowe czy gospodarcze obarczone jest bardzo dużą odpowiedzialnością. Dlatego też poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań architektonicznych dla projektowania jest wpisane w zawód projektanta.

Kompleksowe podejście do projektowania architektury jest znane od dawna, jednak w erze tworzenia projektów głównie w 2D możliwość ta została poniekąd zapomniana i niedoceniana. Każdy z wysoce wyspecjalizowanych specjalistów takich jak inżynierowie budownictwa, architekci, logistycy czy konstruktorzy musi bardzo mocno skupić się na wykonywanym przez siebie zadaniu i to nie ulega żadnej wątpliwości. Praca nad projektem musi przebiegać w odpowiednich do tego warunkach, w skupieniu i spokoju. Jednak równolegle z tym procesem musi przebiegać sprawna komunikacja dotycząca projektu, która to przez wiele lat była niewystarczająco doceniana. Dlatego w przejściu z projektowania 2D do 3D największa zmiana miała miejsce tak naprawdę w myśleniu o projektach, czyli uświadomieniu sobie, że bez względu na wszystko najważniejsza jest komunikacja.

Zakup właściwego programu do projektowania w bardzo dużej mierze pozwala uniknąć późniejszych rozczarowań. Możliwość kompleksowej i holistycznej pracy nad projektem przez kilka osób w jednym czasie gwarantuje wprowadzanie zmian na poziomie rzeczywistym. Dzięki temu, że każda z osób zaangażowanych w projekt ma taką możliwość, wyeliminowane zostaje ryzyko popełnienia błędów komunikacyjnych, a także wystąpienie zakłóceń związanych z odmienną percepcją poszczególnych osób.

Dobry program do projektowania jak np. Archline.XP pełni rolę wizualnego komunikatora, który pozwala prowadzić prace nad projektem we współpracy wszystkich specjalistów. Wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe poprawienie tych aspektów, które mogłyby zaważyć negatywnie na powodzeniu projektu. Dzięki temu czas realizacji skraca się bardzo znacząco w stosunku do dotychczasowego stylu prowadzenia projektów. Optymalizacja i profesjonalizacja – to główne założenia wdrażania rozwiązań BIM na grunt architektury.

Leave a Comment!