KdMax Archiline

BIM DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA

Oprogramowanie BIM bazuje w dużej mierze na wielopłaszczyznowej kooperacji specjalistów z dziedziny budownictwa. Istotnym elementem technologii BIM jest uzyskanie porozumienia między wykonawcą a inwestorem. Dobre oprogramowanie umożliwia przede wszystkim dokonywania wglądu w aktualnie prowadzony projekt przez każdą z zaangażowanych osób. Informacje mogą być przechowywane, archiwizowane a także edytowane w czasie rzeczywistym. Bezdyskusyjnie modelowanie informacji o projekcie wprowadziło rewolucyjne zmiany w sposobie tworzenia projektów w branży budowniczej. Samo postrzeganie kreowania projektów budowlanych uległo ogromnemu przeobrażeniu. Znacznym usprawnieniem stało się umożliwienie przeprowadzenia dogodnej kooperacji między specjalistami branży budowlanej na każdym poziomie trwania prac.

Całokształt BIM https://www.protabim.pl/ to więc wzajemne współdziałanie pomiędzy inżynierami, architektami, właścicielami a także twórcami w trójwymiarowej przestrzeni budowlanej oraz co najistotniejsze przekazywanie wiedzy związanej z tymi branżami.

Inżynier budownictwa w codziennej pracy zajmując się projektowaniem konstrukcji stalowych czy konstrukcji żelbetowych potrzebuje niezawodnych narzędzi, które zapewnią jak najlepszą produktywność, niezawodność oraz zagwarantują zoptymalizowanie wszystkich wykonywanych zadań. Odpowiednio dobrany program będzie gwarancją, że praca nad konkretnym projektem przebiegnie efektywnie i sprawnie.

Odpowiedni program powinien być narzędziem na miarę naszych czasów, wykorzystującym wszystkie z dostępnych usprawnień, tak by skutecznie wspierać prace nad składowymi projektu.

Głównymi zaletami korzystania z Modelowania Informacji o Budynku zdecydowanie są:

  • przyspieszenie wykonywanych projektów,
  • zapewnienie podwyższonej produktywności i tym samym skrócenie czasu realizacji projektu
  • niezawodność
  • możliwość weryfikowania jakimi kosztami obciążony jest obiekt w trakcie jego eksploatowania
  • zredukowanie kosztów realizacji o środki, które musiałyby być przeznaczone na ewentualne poprawki
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w trakcie prac projektowych

Leave a Comment!