KdMax Archiline

ARCHITEKTURA BIM – CHARAKTERYSTYKA

Technologia BIM znajduje coraz szersze zastosowanie we wszystkich dziedzinach, które opierają się na pracy nad projektem. Architektura nie stanowi w tym przypadku wyjątku i także coraz śmielej czerpie z dobrodziejstw tego kompleksowego podejścia. Wspólna praca nad projektem wymaga tego, aby końcowa wizja realizacji stała się jak najbardziej zbliżona do wyobrażeń zamawiającego. Architektura BIM to podejście skoncentrowane na holistycznej współpracy przedstawiciele wszystkich branży przy tworzeniu jednego spójnego projektu.

BIM (Building Information Modeling) – główne podstawy funkcjonowania

Przy rozważaniach na temat zastosowania BIM i jego znaczenia dla prowadzenia projektów warto zadań sobie pytanie o to, jakie są główne zalety wypływające z tego podejścia?

  • Gwarancja klarownej komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt,

  • Zniwelowanie ryzyka występowania błędów

  • Możliwość tworzenia projektów najwyższej jakości,

  • Zminimalizowanie liczby występujących błędów,

  • Możliwość stałego monitoringu kosztów.

Technologia BIM na gruncie architektury staje się przepustką do tworzenia jeszcze lepiej wyspecjalizowanych projektów i realizacji. Stały dostęp do danych związanych z projektem zarówno dla inwestorów, klientów, jak i wszystkich jego uczestników w jednym czasie to kwestia kluczowa, która może zmienić ostateczny wygląd projektu

Niezwykle ważną decyzją, jaką należy podjąć przed rozpoczęciem wdrażania BIM na grunt codziennej pracy jest, to jaki program do codziennej pracy wybrać? Jednym z programów, który w ostatnim czasie zyskuje na popularności jest ARCHLine.XP.

Architektura BIM – komunikacja

Aspekt komunikacyjny odgrywa jedną z najważniejszych ról. Za pomocą BIM dla architekta możliwe jest udostępnienie wszelkiej zgromadzonej wiedzy projektowej pozostałym osobom z zespołu, jak szablony, wspólne parametry, właściwości czy dokumentacja 2D. Technologia BIM ułatwia nie tylko komunikację, ale także pozwala na wygodne przechowywanie dokumentacji związanej z projektem w jednym miejscu.

Leave a Comment!